Top 3 budskap från våra guider och anhöriga på andra sidan - Del 2

15.04.2023


Del 2 - Förlåt dig själv.

När man pratar om förlåtelse så brukar dom flesta tänka på förlåtelse av andra som gjort dig illa. Men det finns en annan typ av förlåtelse som det sällan talas om och det är förlåtelsen till sig själv. Det är den typen av förlåtelse jag tänkte skriva om här.

När jag förmedlar budskap till andra så är förlåtelse av sig själv ett återkommande tema. Jag tror att anledningen till det är att vi ofta är så fokuserade på att förlåta alla andra att vi glömmer bort oss själva. Vi har sedan barnsben fått höra att vi ska förlåta varandra för bråk i lekparken när någon hällde sand i vårt hår eller snodde vår favoritleksak. Som vuxna ser vi ofta slogans som "forgive and forget" och vi får höra att förlåtelse är en dygd. Oftast ligger dock fokusen på att förlåta andra och självförlåtelsen hamnar i bakgrunden. Det uppstår vissa problem när detta händer.

Det första problemet är att om vi inte kan förlåta oss själva så riskerar vi att gå runt i cirklar och upprepa samma misstag om och om igen. När vi går runt och bär på skuld så minskar vår självkänsla och vi nedvärderar oss själva. Detta leder till att vi dels har en tendens att tillåta andra att behandla oss illa och dels att vi agerar ut vår smärta mot andra. Detta leder till att vår självkänsla sänkts ännu mer och skulden växer. Det blir en nedåtgående spiral som vi har svårt att ta oss ur. Vi kan se oss själva ha samma typer av relationer med andra människor om och om igen. Dom slutar alltid på samma sätt och vi kan tydligt se mönstret. Kanske kan vi till och med se hur vårt eget betéende bidrar till utgången. Men hur ska vi kunna bryta mönstret när vi inte tror att vi förtjänar bättre? För att vända den nådåtgående spiralen så behöver vi förlåta oss själva. 

Problem nummer två är att vi i många fall inte är kapabla att förlåta andra innan vi först förlåtit oss själva. En förklaring är att ju mer empati, förståelse och kärlek vi har till oss själva, desto störrre blir vårt förmåga att hysa samma känslor för andra människor. Vi behöver fylla vår egen kopp först innan vi har tilläckligt att ge till andra.

Det är också väldigt svårt att förlåta andra innan vi förlåtit oss själva i situationer då vi fastnar i offerrollen. Då vi blivit illa behandlade av någon under en längre tid (eller om en lång rad av människor behandlat oss illa) så behöver vi inse att vi själva sannorlikt har spelat en roll i det. Vi har, medvetet eller omedvetet, genom vårt betéende tillåtit denna behandling. Innan vi har rannsakat oss själva och är redo att ta ansvar för vår egen bidragande del så kommer vi fortsätta att lägga hela skulden på någon annan. Det är en försvarsmekanism eftersom vi då slipper ta vårt eget ansvar och göra dom svåra förändringar inom oss själva som krävs. Tyvärr innebär det också att vi lätt fastnar i offerrollen där vi gör oss själva totalt maktlösa. I denna roll kommer alla våra problem alltid vara någon annans fel. Ur den synvinkeln är det inte lätt att förlåta andra. Men när vi kan se vår del i mönstret och förlåta oss själva för att vi tillåtit andra att behandla oss illa så kan vi kliva ur offerrollen. Det ger oss helt andra förutsättningar att både förlåta andra och att skapa nya positiva relationer.

Det tredje problemet som uppstår när vi inte förlåter oss själva är att när vi under en lång tid går runt med negativa känslor så kommer dom förr eller senare att leda till fysiska hälsoproblem. När vi inte släpper negativa känslor utan håller kvar vid dom så kommer dom samlas någonstans i kroppen. Ju mer negativa känslor man går runt med desto större är risken att det manisfesteras i form av fysiska problem.

Det finns alltså många anledninger till att våra guider uppmanar oss att förlåta oss själva. Det är inte en lätt process men det finns några saker våra vänner ofta upprepar för att hjälpa oss i den processen. Det första är att vi gjorde det bästa vi kunde med den kunskapen och dom förutsättningarna vi hade just då och där. Oavsett hur hemskt vi betedde oss mot någon annan så var det agerandet ett uttryck för dom oläkta trauman och den smärta vi bar inom oss själva just då. Det betyder inte att våra ord eller handlingar var okej men det kan hjälpa oss att känna en större empati för våra egna misstag.

Guiderna påminner oss om att vi inte förväntas vara perfekta. Jorden är en skola och vi är här för att lära oss. Liksom vi aldrig skulle kräva att lågstadiebarn ska förstå kvantfysik eller köra lastbil så förväntar sig inte våra guider att vi ska göra allt rätt på en gång i detta liv. När våra barn ska lära sig att gå så finns vi där för att stötta och uppmuntra. Vi skulle inte komma på tanken att skälla ut dom eller bli besvikna när dom misslyckas och trillar. Istället tröstar vi och peppar dom att resa sig upp och försöka igen. Med samma kärlek och omtanke som vi ser på våra barn i den stunden så ser våra guider på oss när vi begår misstag. Som älskade små varelser som ännu inte vet bättre men som reser sig och försöker igen. Allt dom önskar för oss är att vi ska fortsätta lära oss av våra misstag och med tiden bli mer kärleksfulla, både mot oss själva och andra.

En bra riktlinje att följa när man arbetar för att stärka kärleken till sig själv är att tala till sig själv som man skulle tala till sina egna barn. Vad skulle du säga om det vore ditt barn som hade gjort en rejäl tabbe och sårat någon annan? Jag misstänker att du skulle vara tydlig med att betéendet inte är acceptabelt och att det behöver bli en ändring. Men du skulle (förhoppningsvis) aldrig gå till personangrepp och säga att han eller hon är värdelös, oduglig och dömd att misslyckas. Så varför skulle det någonsin vara okej att tala så till oss själva? Vi behöver ta ansvar för dom misstag vi gör och försöka bättra oss men vi förtjänar samma kärlek och respekt av oss själva som vi ger till våra barn. Vi behöver samma stöttning, peppning och beröm när vi lyckas göra dom förändringar i våra liv vi kämpat för. 

I skrivande stund så hoppar mina guider in och vill lägga till något dom tycker är viktigt att förmedla till dig som känner dig fast i en hopplös situation där du upprepade gånger blir behandlad illa men trots det inte lyckas ta dig ut:

"Det är viktigt att du förstår att det inte är något fel på dig. Du är inte en svag eller feg människa för att du inte lyckas sätta gränser eller ta dig ur situationen. Problemet ligger i att du har haft fel lärare. Vad menas med det? Det betyder att någon gång i livet, oftast tidigt i barndomen, så har någon genom ord eller handling talat om för dig att du inte är värdefull. När det hänt upprepade gånger så har du till slut börjat tro på det och se det som din egen sanning. 

Det du kan göra för att hjälpa dig själv är att hitta nya lärare som kan hjälpa dig att programmera om dina tankar till att förstå ditt eget värde. Kanske har du någon person du känner som är väldigt duktig på att ge sig själv kärlek som du kan lära dig av. Du kan finna mycket inspiration i poddar eller böcker om självkänsla och självkärlek. Eftersom du är långtifrån ensamma med denna utmaning så finns det många som gjort den här resan som har kunskap och erfarenhet som du kan dra nytta av. Om du har en vän eller släkting som delar samma utmaning så kan det vara en stor hjälp att prata om det tillsammans och bli partners i att stärka varandra. Att hitta andra i samma situation och träffas i grupp är också kraftfullt. För även om ni har svårt att se er eget värde så kan ni se varandras värde och påminna varandra. Många av er har en stor förmåga att kunna lyfta andra på ett sätt ni ännu inte lärt er att lyfta er själva och det kan ni dra nytta av. Med tiden kommer det bli lättare att se på dig själv på samma sätt som du ser på dina vänner. Och när du har förstått ditt eget värde så kommer du ha helt andra förutsättningar att bryta mönstret och ta dig ut ur situationen."

När du ändrar ditt perspektiv och börjar se på dig själv med samma kärlek och empati som du ser på andra så kommer du alltså långsamt, steg för steg, att kunna hitta den förlåtelse du letar efter, förlåtelsen till dig själv. Det är första anhalten på resan mot frid i själen.

Om du vill ta del av min egen resa till att förlåta mig själv så rekommenderar jag att du läser mitt tidigare inlägg Anledningen till att mitt ex spökade där jag bjuder på mig själv som ett tydligt exempel på någon som ännu inte förlåtit sig själv. För praktiska tips på hur jag gick till väga med att göra detta kan du läsa uppföljningen En resa mot förlåtelse.


Relaterade inlägg:

Fyra Grundpelare till lycka - Del 3, Älska dig själv

Anledningen till att mitt ex spökade

En resa mot förlåtelse