Chakrabalansering

Chakrabalansering är en healingmetod som syftar till att harmonisera kroppens energier via dess energicentrum, chakras. Ordet chakra betyder "hjul" på sanskrit och det symboliserar ett snurrande hjul av energi. De olika chakrana, varav de sju viktigaste finns i en rad längs kroppens mittlinje, är var och en kopplade till olika organ och funktioner i kroppen och även till olika psykiska och emotionella egenskaper.

När energin flödar fritt i dessa chakran så är vi balanserade och upplever fysisk och psykisk hälsa. Ibland kan det dock uppstå blockeringar i ett eller flera chakran och när energin inte kan flöda fritt så blir det obalans i kroppen. Det kan också hända att energin rör sig för fort i något chakra vilket leder till överaktivitet inom denna del av kropp och psyke. När detta händer kan vi uppleva båda fysiska och psykiska besvär.

Svåra händelser i livet kan ge blockeringar i våra chakran men även vardaglig stress kan orsaka obalans.

Chakrabalansering innebär att man på energetisk väg balanserar kroppens chakras och de därmed förbundna fysiska och psykiska funktionerna.